DREMA NEWS | 2021

5 Jan Szynaka Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli Andrzej Półrolniczak Dyrektor targów DREMA Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam Państwa do zwiedzenia 37. edycji Między- narodowych Targów Maszyn, Narzędzi i Komponentów dla Prze- mysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA. Targi DREMA to jedno z najważniejszych europejskich wydarzeń branży maszyn i narzę- dzi do obróbki drewna i jedne z kilkunastu światowych targów, które są popierane Europejską Federację Producentów Maszyn do Obróbki Drewna EUMABOIS. To kolejna edycja odbywająca się w cieniu pandemii, która kształ- tuje nową rzeczywistość gospodarczą i społeczną. Przemysł drzewny i meblarski stają przed nowymi wyzwaniami; konieczno- ścią robotyzacji i automatyzacji procesów produkcyjnych. Na te wyzwania odpowiada ekspozycja tegorocznych targów DREMA, prezentująca nowoczesne technologie, służące unowo- cześnieniu procesów produkcyjnych nie tylko w dużych firmach, ale także w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Po trudnym okresie ograniczeń, w zakresie kontaktów między- ludzkich, ważnym staje się bezpośredni kontakt z przedstawicie- lami branży, liderami rynku, by móc podyskutować o różnych rozwiązaniach i koncepcjach, kształtujących przyszłość przemysłu drzewnego i meblarskiego. Targi DREMA są doskonałą platformą do nawiązania nowych relacji biznesowych i utrzymania dotych- czasowych kontaktów. Wśród wystawców targów DREMA nie zabraknie polskich firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu DROMA. Polski przemysł maszyn, urządzeń i narzędzi do obróbki drewna posiada długoletnią trady- cję. Oferta polskich firm odpowiada na aktualne wyzwania branży i obejmuje najnowsze rozwiązania w zakresie robotyzacji proce- sów produkcyjnych, wyposażenia zakładów stolarskich oraz inno- wacyjne rozwiązania w zakresie narzędzi do obróbki drewna.. Szeroki zakres tematyczny targów oraz bogaty program imprez towarzyszących pozwolą Państwu na wszechstronny przegląd osiągnięć branży maszyn i narzędzi do obróbki drewna. Życzę Państwu udanych kontaktów biznesowych i miłego pobytu w Poznaniu. Szanowni Państwo, Polska jest jednym z największych producentów mebli – w roku 2020 zajmowaliśmy 6. miejsce na świecie pod względem war- tości wyprodukowanych mebli, a także 2. miejsce na świecie (1. miejsce w Europie) pod względem wartości wyeksportowanych mebli. Jednak polskie meble to nie tylko skala produkcji – ta po- zycja światowego lidera nie byłaby osiągalna, gdyby nie znakomi- te rzemieślnicze tradycje i wspaniałe projekty mebli powstałe na przestrzeni ostatnich 100 lat. Sukces polskiej branży meblarskiej związany jest bezpośrednio z dostępem do najnowocześniejszych technologii przetwarzania materiałów i surowców wykorzystywanych w naszych fabrykach. Ludzie to bardzo ważny kapitał, nasze know how, ale w przypadku produkcji wielkoseryjnych, masowych to właśnie czynnik techno- logiczny stanowi o naszym potencjale, jakości oraz możliwościach produkcyjnych. Aby utrzymać tę wysoką pozycję na rynkach światowych bardzo ważny jest, a wręcz kluczowy, stały dostęp do innowacyjnych rozwiązań technologicznych, gdyż tylko wtedy jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom odpowiednie zdol- ności produkcyjne, jakość, cenę i elastyczność w podejściu do ich potrzeb. Biorąc powyższe pod uwagę to właśnie targi DREMA, które co roku odbywają się na terenie Międzynarodowych Targów Poznań- skich są dla nas miejscem i barometrem tego, co pod względem technologicznym jest obecnie, czy będzie w niedalekiej przyszło- ści, standardem lub koniecznym „must have”. Pomimo trudności i wyzwań, jakie postawiła przed Organizatorami targów DRE- MA oraz producentami mebli trwająca od 2020 roku pandemia SARS-COV-2, osobiście wierzę w to, że właśnie tutaj w Poznaniu będziemy mogli się spotkać z naszymi Przyjaciółmi, dostawcami maszyn oraz linii produkcyjnych, a także porozmawiać w gronie profesjonalistów o kierunkach rozwoju polskiego przemysłu me- blarskiego. Dlatego już dzisiaj zapraszamwszystkich Państwa do odwiedzenia tegorocznej edycji targów DREMA w Poznaniu, w tym do udziału w VI edycji Ogólnopolskiego Kongresu Meblarskiego, który odbę- dzie się w dniu 15 września 2021 roku na terenach Międzynarodo- wych Targów Poznańskich.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz